Storstadstillägg för Göteborg

2013-01-02

Här kan ni läsa om de kostnadstillägg som tillkommer på gods till Göteborg. Klicka på länken nedan för att ladda ner hela PDF-filen.