Ny Lag 16/3 2013

2013-03-14

Riksdagen har sagt ja till en ny lag om 30 dagars betalningsvillkor mellan företag. Lagändringen börjar gälla den 16 mars och syftar till att motverka sena betalningar. Dessutom införs rätten att ta ut en förseningsavgift på 450 kronor direkt när fakturan förfaller till betalning.

– Betalningstiderna är generellt inte så långa i Sverige som i övriga Europa, men det är en god tanke att lagstadga om 30 dagar. Det ger ju ett bättre kassaflöde för företag, säger Anna-Lena Johansson, produktutvecklare på Intrum Justitia.

Lagen innebär att myndigheter och offentliga organ inte får avtala om längre betalningstid än 30 dagar. Företag emellan tillåts däremot att avtala om längre betalningstid om borgenären uttryckligen godkänner det. Syftet är att motverka sena betalningar och långa betalningstider i näringslivet.

Förseningsersättning på 450 kronor
Lagändringen ger också företag möjlighet att ta ut en avgift på 450 kronor, en så kallad förseningsersättning, gentemot företag och myndigheter som inte betalar i tid.

– Rätten till förseningsavgift kan bara avtalas bort om det finns särskilda skäl för det. Men vad som är särskilda skäl vet man inte ännu, eftersom det inte finns någon praxis på området, säger Anna-Lena Johansson.

Lagändringen är i enlighet med EU:s direktiv om sena betalningar vid handelstransaktioner.

Förseningsersättning på 450 kronor

Lagändringen ger också företag möjlighet att ta ut en avgift på 450 kronor, en så kallad förseningsersättning, gentemot företag och myndigheter som inte betalar i tid.

– Rätten till förseningsavgift kan bara avtalas bort om det finns särskilda skäl för det. Men vad som är särskilda skäl vet man inte ännu, eftersom det inte finns någon praxis på området, säger Anna-Lena Johansson.

Lagändringen är i enlighet med EU:s direktiv om sena betalningar vid handelstransaktioner.