IRM

SBPR är medlem i mediaanalysföretaget IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), som årligen tar fram den s k stora reklamkakan. Därmed har vi tillgång till deras kvartalsrapporter om hela mediabranschens utveckling i Sverige och Norden, samt relevant information om internationella utvecklingstrender och statistik.

Vill du ha uppdaterad information hör gärna av dig till SBPRs kontor :

SBPR
GJUTERIGATAN 9
S-553 18 JÖNKÖPING
SWEDEN

TEL: 0702-18 22 70 kjell@sbpr.se