TRYGGHET VID TVISTER

SBPR har ett opartiskt Reklamationsråd som medlemmar i SBPR och dess kunder eller leverantörer kan vända sig till för hjälp till lösning om en tvist mellan parterna uppstått.

Reklamationsrådet består av representanter från SBPR, MPS-leverantörer, samt vid behov en anlitad affärsjurist. Reklamationsrådet är som namnet antyder enbart rådgivande, utifrån branschens etiska och välkända riktmärken. Skulle enskilda fall senare hamna i rättegångstvister slutar rådets ansvarsområde.

Tag kontakt med SBPRs kansli om du behöver assistans!