PROMOTION BIET

Tävlingen Promotionbiet har instiftats för att uppmuntra företag som visar kraft, innovationsförmåga och kreativitet i sin verksamhet. Profilreklamens andel av den s k reklamkakan växer i Sverige och vår del av branschen börjar uppmärksammas allt mer. Därför kändes det för oss naturligt att med start 2003 ta detta initiativ för att skapa ytterligare intresse och ökad fokusering på vårt reklamområde.

Årets Återförsäljare

Till årets återförsäljare utses den profil-återförsäljare som under året eller över tid gjort särskilt väl ifrån sig i branschen, eller gjort något som förtjänar att uppmärksammas.

Årets Grossist / Leverantör

Till årets leverantör utses den leverantör som återförsäljare anser gjort väl ifrån sig under året eller över tid eller gjort berömvärd insats för branschen.