EPPA

EPPA (European Promotional Products Association) är en europeisk förening bestående av branschföreningar från respektive EU-land. Föreningen arbetar aktivt för branschens utveckling inom EU samt bevakar branschens intressen och är språkrör i samtal med EU-kommissionens ledamöter.
SBPR sitter i EPPAs styrelse och arbetar aktivt för att branschen också skall utvecklas kvalitetsmässigt ur ett internationellt perspektiv.

Vill du veta mer om vårt medlemsskap i EPPA tag vänligen kontakt med SBPRs kansli och vår VD Lars Dahlström lars@sbpr.se, 0705-70 97 79