IMM - Institutet mot Mutor

SBPR är medlem i IMM - Institutet mot Mutor. Genom deras försorg får du som medlem löpande information och vägledande material i ämnena mutor och bestickning, som gör att du blir än starkare i din roll som rådgivare till dina kunder.