IRM

SBPR är medlem i mediaanalysföretaget IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), som årligen tar fram den s k stora reklamkakan. Därmed har vi tillgång till deras kvartalsrapporter om hela mediabranschens utveckling i Sverige och Norden, samt relevant information om internationella utvecklingstrender och statistik.