KVALITETSSÄKRING

SBPR har som policy att arbeta med kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar.

Hör av dig till SBPRs kansli för fördjupad assistans som baseras på dina behov.
Kjell Harbom VD i SBPR lars@sbpr.se, 0705-70 97 79