KVALITETSSÄKRING

SBPR har som policy att arbeta med kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar.

Hör av dig till SBPRs kansli för fördjupad assistans som baseras på dina behov.
Kjell Harbom VD i SBPR kjell@sbpr.se tel: 0702 - 18 22 70