TRYGGHET VID TVISTER

SBPR har ett opartiskt Reklamationsråd som medlemmar i SBPR och dess kunder eller leverantörer kan vända sig till för hjälp till lösning om en tvist mellan parterna uppstått.

Reklamationsrådet består av rmedlemmar från SBPR samt vid behov en anlitad affärsjurist. Reklamationsrådet är som namnet antyder enbart rådgivande, utifrån branschens etiska och välkända riktmärken. Skulle enskilda fall senare hamna i rättegångstvister slutar rådets ansvarsområde.

Tag kontakt med SBPRs kansli om du behöver assistans!