LEVERANSPRECISION

Promotionföretagens SBPR-medlemskap förutsätter att de uppfyller en rad kompetens- och kvalitetskrav. Detta betyder att de i sin tur väljer leverantörer som aktivt arbetar för optimal leveranssäkerhet.