OMVÄRLDSBEVAKNING

En av SBPRs viktigaste ansvarsområden är omvärldsanalys för profilproduktbranschen.

SBPR närvaro på de viktigaste årliga aktiviteterna i branschen bidrar till detta - tillsammans med vår dagliga kontakt med våra medlemmar - återförsäljare och grossister.
I Sverige samarbetar SBPR bland annat med IMM - Institutet mot Mutor.Vi medverkar dessutom som samtalspartner med beslutsfattare i samhället, regeringen och skattemyndigheten. Hör gärna av dig till oss om du har någon fråga!