Höj gränsen för gåvor

Höj gränsen för gåvor

Höj den skattefria gränsen för gåvor till anställda, det argumenterar SBPR för i en skrivelse till skatteutskottet.
Under pandemin slopades tillfälligt förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde av 2 000 kronor under 2021. Syftet var att stötta företag och stärka den ekonomiska återhämtningen. Bidraget upphörde vid årsskiftet och nu arbetar SBPR för att det skattefria beloppet på 2 000 kr för gåvor till anställda ska återinföras.
Ser man på våra grannar i Danmark och Norge har de betydligt generösare regler som möjliggör att man tar hand om personal och stimulerar näringslivet på en och samma gång.