SBPR - PARAPLYORGANISATIONEN FÖR PROFILPRODUKTBRANSCHEN

SBPR - Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter är en intresseorganisation för promotionföretag - leverantörer och underleverantörer som ska verka för att stärka profil- och presentreklamens betydelse i marknadsföringen samt tillvarata beställarnas intressen.Profilprodukt branschen har samma kärnvärden som all annan marknadsföring.
SBPR - PARAPLY ORGANISATIONEN FÖR PROFILPRODUKT BRANSCHEN !

Vill du veta mer om våra medllemmar, organisationens målsättning och verksamhet, tag gärna kontakt med vårt kansli.

If you need more information about our organisation please contact our office:

Rorsmansgatan 17
269 77 Torekov
Sweden
Tel: 070 570 97 79
E-post: lars@sbpr.se