SBPR - PARAPLYORGANISATIONEN FÖR PROFILPRODUKTBRANSCHEN

SBPR - Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter är en intresseorganisation för promotionföretag - leverantörer och underleverantörer som ska verka för att stärka profil- och presentreklamens betydelse i marknadsföringen samt tillvarata beställarnas intressen.Profilprodukt branschen har samma kärnvärden som all annan marknadsföring.
SBPR - PARAPLY ORGANISATIONEN FÖR PROFILPRODUKT BRANSCHEN !

Vill du veta mer om våra medllemmar, organisationens målsättning och verksamhet, tag gärna kontakt med vårt kansli.

If you need more information about our organisation please contact our office:

Sunds Herrgård 5
561 95 Jönköping
Tel: 0702-18 22 70
E-post: kjell@sbpr.se