ProduktmediaBiet 2022 18 januari

ProduktmediaBiet

Då är det dags att nominera till ProduktmediaBiet (tidigare promotionbiet) 2022, där vi uppmärksammar bra företeelser i branschen under 2022.

Prisutdelning sker på branschfesten den 18 januari på Elite Stora Hotellet, Jönköping.

 

Årets Leverantör 2022

Priset tilldelas ett företag i tillverknings/importörs/grosssistledet med etablerad och fast verksamhet i Sverige. Branschen nominerar via mail med motiveringar.
Kriterier:
• En leverantör med flera svenska kunder i sin portfölj
• Hög servicenivå, god kvalitetsstyrning och leveranssäkerhet
• Nytänkande som samarbetspartner för sina kunder
• God kvalitet på produkterna
• Arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor
• Skapar goda kundrelationer
• Bidrar till att utveckla branschen
• Stabil ekonomi

Årets Återförsäljare 2022

Priset tilldelas ett företag i distributörsledet med etablerad fast verksamhet i Sverige. Branschen nominerar via mail med motiveringar.
Kriterier:
• Hög serviceniviå och god kvalitetsstyrning
• Nytänkande som samarbetspartner för sina kunder
• Söker nya försäljningsmöjligheter
• Levererar med kvalitet
• Arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor
• Skapar goda kundrelationer
• Bidrar till att utveckla branschen
• Stabil ekonomi

Årets Förädlare 2022

Priset tilldelas ett företag med etablerad fast verksamhet i Sverige. Branschen nominerar via mail med motiveringar. Man kan inte nominera egen verksamhet.
Kriterier:
• Hög serviceniviå, god kvalitetsstyrning och leveranssäkerhet
• Nytänkande som samarbetspartner för sina kunder
• Lösningsorienterad

Årets Hållbarhetspris 2022

Priset kan tilldelas en person eller en verksamhet. Branschen nominerar via mail med motiveringar. Man kan inte nominera egen verksamhet eller sig själv.
Kriterier:
• En leverantör eller distributör som har gjort en insats för miljön,
antingen inom den egna verksamheten eller för branschen
• Driver miljö- och hållbarhetsfrågor
• Nytänkande och strävar efter förbättring
• Bidrar till att utveckla branschen

 

Årets Kampanj 2022

Priset tilldelas en projektgrupp eller en verksamhet. Tävlingsbidragen skall vara framtagna av en svensk köpare i samarbete med en svensk aktör. Branschen nominerar via mail med motiveringar. Det är tillåtet att nominera egen verksamhet.
Kriterier:
• Kreativa lösningar där produktmediet nått ut och haft
framträdande roll
• Kampanjen ska haft effekt och visa måluppfyllnad
• Relevans och tydlighet
• Gott omdöme, gäller såväl i budskap som val av produkter

 

Nominerings mail

Nominera via mail info@sbpr.se OBS ange kategori i ämnesrutan på mailet
Alla nomineringar hanteras med sekretess och hanteras endast av juryn.

Nomineringar skall vara inne på info@sbpr.se SENAST 15/12 2022.
Prisutdelning sker på branschfesten den 18 januari på Elite Stora Hotellet, Jönköping.

SBPR

Profilprodukter något att räkna med

Att produktmedia är en kanal som syns finns ingen tvekan om. 60% lägger märke till profilprodukter minst någon gång per vecka i sin vardag. Det är absolut något att tänka på när man planerar sina marknadsföringsinsatser.