ÄR DU INTRESSERAD AV ATT
BLI MEDLEM I SBPR?

Alla profilproduktföretag är välkomna till SBPR – du har inte råd att stå utanför! SBPR ger dig valuta för
pengarna och håller dig uppdaterad med ständigt uppdaterad information. Tag kontakt med vårt kansli så skickar vi över medlemsansökan.

Vårt mål inom SBPR är att växa och bli ännu fler medlemmar. För att lyckas bli starkare som organisation krävs en ny medlemsstrategi och därför inför vi från årsskiftet differentierad medlemsavgift för att fler ska ha råd att vara med.
Ju fler medlemmar vi är, desto lönsammare avtal och bättre utbildningar kan vi erbjuda och förhandla fram.

För att alla ska ha råd att vara med i SBPR kommer medlemsavgiften därför att baseras på företagets omsättning enligt följande :

 • Omsättning 1-3 miljoner, 2995 kr i årsavgift
 • Omsättning 3-9 miljoner, 4995 kr i årsavgift
 • Omsättning 9 miljoner eller mer, 8995 kr i årsavgift

Ansök om medlemskap

  SBPR5

  SBPR

  SBPR – Sveriges paraplyorganisation för Profilproduktföretag.
  SBPR – ger dig ständigt uppdaterad information om händelser i branschen.
  SBPR – ger dig en unik möjlighet att kunna kommunicera med andra företagsledare i branschen.
  SBPR – ger dig ett stort antal olika erbjudanden som gör att du snabbt kan räkna hem medlemsskapet

  Kontaktnät

  SBPR-medlemmar får tillgång till värdefull “insider information” som ger bättre möjlighet att fatta rätt beslut i marknadsföringsstrategiska frågor.

  Våra medlemmar erbjuds en mängd möjligheter till personlig utveckling inom skilda områden. Föredrag och vid våra uppskattade diskussioner under medlemsmötena dryftas utvecklingsfrågor av företrädare för olika delar av promotionbranschen och specialister i synnerhet.
  Vårt Intranät ger dig en möjlighet till öppen kommunikation och information mellan medlemmar – återförsäljare och grossister. Du kan tack vare SBPRs kontinuerliga branschbevakning hålla dig informerad om det senaste inom branschen ur internationellt såväl som ur svenskt perspektiv. Vi skickar också regelbundet ut ett digitalt nyhetsmail med senaste branschnytt. Dessutom får du inbjudningar til SBPRs aktiviteter. SBPR ska ge dig full insyn i Profilproduktbranschen!

  SBPR1
  SBPR6

  EPPA

  EPPA (European Promotional Products Association) är en europeisk förening bestående av branschföreningar från respektive EU-land. Föreningen arbetar aktivt för branschens utveckling inom EU samt bevakar branschens intressen och är språkrör i samtal med EU-kommissionens ledamöter.

  SBPR sitter i EPPAs styrelse och arbetar aktivt för att branschen också skall utvecklas kvalitetsmässigt ur ett internationellt perspektiv.

  Blir man rik om man går med i SBPR?

  Det kan vi faktiskt inte lova. Däremot är det riktigt lönsamt att bli medlem i din branschförening.
  Vi bjuder på 8 skäl att gå med i SBPR. Ett av dem finansierar hela medlemsavgiften.

  IRM

  SBPR är medlem i mediaanalysföretaget IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), som årligen tar fram den s k stora reklamkakan. Därmed har vi tillgång till deras kvartalsrapporter om hela mediabranschens utveckling i Sverige och Norden, samt relevant information om internationella utvecklingstrender och statistik.

  IMM - Institutet mot Mutor

  SBPR är medlem i IMM – Institutet mot Mutor. Genom deras försorg får du som medlem löpande information och vägledande material i ämnena mutor och bestickning, som gör att du blir än starkare i din roll som rådgivare till dina kunder.

  SBPR2
  SBPR3

  Trygghet vid tvister

  SBPR har ett opartiskt Reklamationsråd som medlemmar i SBPR och dess kunder eller leverantörer kan vända sig till för hjälp till lösning om en tvist mellan parterna uppstått.

  Reklamationsrådet består av rmedlemmar från SBPR samt vid behov en anlitad affärsjurist. Reklamationsrådet är som namnet antyder enbart rådgivande, utifrån branschens etiska och välkända riktmärken. Skulle enskilda fall senare hamna i rättegångstvister slutar rådets ansvarsområde.

  Tag kontakt med SBPRs kansli om du behöver assistans!

  Förmånliga gruppavtal

  Genom SBPR får medlemmar tillgång till ett antal förmånliga avtal och olika arrangemang. Våra fraktavtal, juridisk rådgivning och resor m m.ger dig ett flertal skäl till att vara medlem i SBPR!

  – SBPRs medlemsskap ger billigare inträde till PSI i Düsseldorf.- SBPR har tagit fram ett av Profilproduktbranschen bästa fraktavtal. Vill du veta mer logga in med din inloggning på vår hemsida eller kontakta SBPRs kansli- SBPR anordnar olika träffar årligen där du som medlem har speciella förmåner. Dessa kan vara föredrag, träffar i samband med mässor och årsmöten, Promotion Biets festligheter. Vi återkommer ständigt med information och inbjudningar- SBPR arbetar ständigt med att förbättra och uppdatera olika samarbetsavtal samt att ge ditt företag fördelar i övrigt. Vi kommer ständigt hålla dig som medlem uppdaterad med våra erbjudanden. Hör gärna av dig om du dessutom anser dig behöva någon typ av assistans i din roll som företagare.

  SBPR13 1
  SBPR4

  Ledande marknadsposition

  Genom SBPR kan du erhålla relativa fördelar gentemot icke-medlemmar.

  SBPR strävar efter att växa och få fler medlemmar.

  Paraplyorganisation SBPR som alltså är en branschorganisation för Sveriges bästa profilproduktföretag ger dig som medlem ett stort antal fördelar. Ett antal slutkundsföretag tar ständigt kontakt med SBPR för att höra efter vilka företag som kan rekomenderas och därmed blir medlemsskapet i SBPR ett högt värderat intyg på att ditt företag finns med bland de bästa.

  Medlemsskapet i SBPR ger dig dessutom möjlighet att informera branschen om olika händelser i ditt företag. Du kan om du har något att berätta göra så på SBPRs hemsida där även ett stort antal mellan och stora slutkundsföretag ständigt håller sig informerade.