Ny differentierad årsavgift 2022

Vårt mål inom SBPR är att växa och bli ännu fler medlemmar. För att lyckas bli starkare som organisation krävs en ny medlemsstrategi och därför inför vi från årsskiftet differentierad medlemsavgift för att fler ska ha råd att vara med.
Ju fler medlemmar vi är, desto lönsammare avtal och bättre utbildningar kan vi erbjuda och förhandla fram. För att alla ska ha råd att vara med i SBPR kommer medlemsavgiften därför att baseras på företagets omsättning enligt följande:

Omsättning 1-3 miljoner, 2995 kr i årsavgift
Omsättning 3-9 miljoner, 4995 kr i årsavgift
Omsättning 9 miljoner eller mer, 8995 kr i årsavgift

SBPR - PARAPLYORGANISATION FÖR PROFILPRODUKTBRANSCHEN

SBPR - Sveriges paraply organisation för Profilproduktföretag.
SBPR - ger dig ständigt uppdaterad information om händelser i branschen.
SBPR ger dig kontinuerlig information direkt genom vårt intranät till alla medlemmar.
SBPR - ger dig en unik möjlighet att kunna kommunicera med andra företagsledare i branschen SBPR - ger dig ett stort antal olika erbjudanden som gör att du snabbt kan räkna hem medlemsskapet

Alla Profilprodukt företag är välkomna till SBPR - du har inte råd att stå utanför! SBPR ger dig valuta för pengarna och håller dig uppdaterad med ständigt uppdaterad information. Tag kontakt med vårt kansli så skickar vi över medlemsansökan lars@sbpr.se, 0705-70 97 79