SBPR - PARAPLYORGANISATION FÖR PROFILPRODUKTBRANSCHEN

SBPR - Sveriges paraply organisation för Profilproduktföretag.
SBPR - ger dig ständigt uppdaterad information om händelser i branschen.
SBPR ger dig kontinuerlig information direkt genom vårt intranät till alla medlemmar.
SBPR - ger dig en unik möjlighet att kunna kommunicera med andra företagsledare i branschen SBPR - ger dig ett stort antal olika erbjudanden som gör att du snabbt kan räkna hem medlemsskapet

Alla Profilprodukt företag är välkomna till SBPR - du har inte råd att stå utanför! SBPR ger dig valuta för pengarna och håller dig uppdaterad med ständigt uppdaterad information. Tag kontakt med vårt kansli så skickar vi över medlemsansökan lars@sbpr.se, 0705-70 97 79