SBPRs extra årsmöte 27 juni

Boka in SBPR:s extra årsmöte 27 Juni 2022 kl. 16.00, i era kalendrar.
SBPR fortsätter med digitala årsmöten och inloggningsuppgifter kommer dagarna innan årsmötet.

Dagordning,
1. Förslag på ny Styrelse;
Markus Briedis – Parnass 1år
Oscar Dahlin – Vinga 2år
Casper Schollin – Stilo 2år
Andreas Wannholm – Brandsbydaily 2år
Cecila Delham – Exakt 1år
2. Inval av nya styrelsemedlemmar;

De som önskar deltaga på årsmötet behöver anmäla sig och skicka in en e-post adress, dit vi kan skicka länk för anslutning till mötet.
Detta för att vi skall kunna upprätta en giltig röstlängd.
/Styrelsen, SBPR

Lars