sbpr sommarprylar

Kontroll av sommarprylar

Sommarprylar som badsaker, strandmadrasser, badtofflor, kylväskor och trädgårdssaker har kontrollerats av Kemikalieinspektionen och för höga halter av farliga ämnen hittades i 16 procent av produkterna. Problemen var störst på marknadsplatser på nätet, men även större varukedjor hade produkter med brister.

Kemikalieinspektionens har nyligen gett ut en rapport som beskriver tillsynsprojektet om säsongsbetonade varor för sommaren och de insatser som utförs inom arbetet för att varor ska vara giftfria från början.

I tillsynsprojektet kontrollerade Kemikalieinspektionen 266 varor från 82 företag och fokuserade på billiga produkter som är framtagna för sommarsäsongen. De material de var intresserade av var främst mjuk plast eller skumplast, gummi eller textil. Varor som används i trädgården, på stranden, vid fiske och andra friluftsaktiviteter kontrollerades, men även en del elektriska varor.

Störst kemikaliebrister hade webbaserade marknadsplatser med störst andel (89 procent) varor med för höga halter begränsade ämnen. Att företag på marknadsplatser står för så stor andel tros bero på att dessa webbplatser oftast är baserade utanför EU och att varorna inte är anpassade till våra EU-krav.

Näst störst andel varor med brister hade varuhus (44 procent).

Kemikalieinspektionen undersökte även andelen varor med brister i förhållande till företagens omsättning och jämförelsen visar att de företag som hade varor som innehöll begränsade ämnen oftast var de med låg omsättning.

 

Bättre resultat för profilföretag

För kategorin profilföretag var resultatet bättre i detta projekt än i tidigare kontroller.
Under 2018 kontrollerades varor från 44 profilföretag och då var det 15 företag som hade varor med för höga halter begränsade ämnen, vilket motsvarar 34 procent.
I årets kontroll, 2021, såg det bättre ut. 3 av 15 profilföretag sålde varor med för höga halter begränsade ämnen, vilket motsvarar 20 procent.

 

Råd till företag som säljer varor

• Köp endast varor från seriösa leverantörer med dokumenterad kunskap om kemikaliekraven i EU-lagstiftningen för varor.
• Skaffa kunskap om vilka kemikaliekrav som ställs på den typen av varor som du säljer.
• Ställ specifika krav på din leverantör om vilka kemikaliekrav de ska uppfylla och begär in testrapporter som visar att varorna klarar dessa krav. Substitutionscentrum har tagit fram stödmaterial för detta ändamål.
• Kontrollera att leksaker och elektriska produkter som du säljer har all relevant märkning.
• Låt göra egna tester av stickprover för att följa upp kraven du ställt på din leverantör.
• Undvik ämnen på kandidatförteckningen om de inte absolut behöver finnas i de varor du säljer.
• Bevaka Safety Gate för att se i vilken typ av varor som myndigheter hittar brister.
• Om du behöver hjälp, kontakta din branschförening, anlita en konsult eller kontakta
Kemikalieinspektionen

På deras webbsida finns fler råd om vad företag som säljer olika varor kan tänka på:

Kort om reglerna för kemiska ämnen i varor

Läs mer om vad du behöver tänka på om du driver en webbutik