PRESSMEDDELANDE
SBPR OCH PWA GÅR SAMMAN I EN GEMENSAM
BRANSCHORGANISATION/FÖRENING

Styrelserna för SBPR respektive PWA har under hösten arbetat med att försöka hitta lösningar på att stärka och utveckla produktmediabranschen i Sverige framöver.
Vi har idag informerat samtliga medlemmar i respektive förening och resultatet har utmynnat i följande:
• Slå samman våra båda föreningar i en ny gemensam branschorganisation/ekonomisk förening.
• Ta fram ett nytt namn på den nya föreningen
• Tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att arbeta vidare med idén.
För att detta förslag ska kunna genomföras krävs att våra respektive medlemmar tycker att förslaget är bra och rätt väg att gå. Därför kommer respektive förening att kalla till ett extra årsmöte under januari 2024.

Ytterligare information kan lämnas av:

SBPR

Oskar Dahlin Styrelseledamot
oskar@vinga.com
0708-661694
Ceclilia Delham Styrelseledamot
cecilia@exakt.se
0707-780454

PWA

Roger Nilsson Ordförande
roger.nilsson@pwa.se
0702-871684

Håkan Pettersson Styrelseledamot
hakan.fjb@gmail.com
0708-374615