Produktmedia – en stark kanal

Produktmedia – en stark kanal

Att produktmedia är en kanal som syns finns ingen tvekan om. 60% lägger märke till profilprodukter minst någon gång per vecka i sin vardag. Det är absolut något att tänka när man planerar sina marknadsföringsinsatser. Profilprodukter är något att räkna med.