Profilprodukter behåller man

Profilprodukter behåller man

Drygt sju av tio behåller en produkt de fått och många blir mer positivt inställda till företag/varumärken som använder sig av produktmedia.
I jämförelse med annan reklam placerar sig profilprodukter högt på frågan om inställningen till reklam.
Som medlem i SBPR kan du ta del av undersökningen ”The Power of produktmedia” och läsa mer om vad allmänheten tycker om just profilreklam.