SBPR15

Profilprodukter
en bra varumärkesstrategi

Profil & Promotion 2022 arrangeras parallellt med Möten och Events – en väletablerad mötesplats som besöks av marknadschefer, marknadsavdelningar och eventsplanerare. Profil & Promotion 2022 fokuserar på nyheter, innovativa idéer och hållbarhet för alla tillgodose marknadens behov. Besökarna kommer för att leta nya samarbetspartners som kan utveckla deras varumärke, effektivisera deras marknadsföring samt inspirera till annorlunda och nytänkande profilering.
Detta är utställarnas möjlighet att träffa de som tar besluten och som ansvarar för marknadsföring, reklam, försäljning och varumärkesutveckling via produktmedia.