stora reklamkakan 2021

Snabb återhämtning för produkt-mediabranschen

Nu är senaste rapporten från IRM och SBPR här som talar om hur produktmedia står sig jämfört med andra reklaminvesteringar.
Rapporten visar att produktmedia är på stark frammarsch igen. 

IRM delar upp de totala reklaminvesteringarna i marknadsaktiviteter (där produktmedia ingår), medieinvesteringar (investeringar i till exempel TV-reklam digitala annonser och tidningsannonser) och investeringar i produktion av reklam.
Produktmedia har utvecklats starkt de 10 senaste åren och har haft en utveckling i linje med den totala reklaminvesteringen. Under 2021 har dock medieinvesteringarna haft en rekordstark tillväxt drivet av en stark efterfrågan på digital annonsering.

Under 2021 har produktmedia återhämtat nästan hela tappet på 10% som blev resultatet av pandemin under 2020. Omsättningen närmar sig 6,5 miljarder kronor under 2021, vilket är en uppgång på 7,9% jämfört med 2020.
Toppnoteringen för produktmedia skedde 2018 då omsättningen uppgick till nära 6,8 miljarder kronor.

Produktmedias andel av den stora reklamkakan har minskat från 8,5% till 8,0% på grund av den mycket starka återhämtningen för de digitala medieinvesteringarna.

2021 fick medieinvesteringarna en rekordstark återhämtning drivet av tillväxten för digitala annonser. Marknadsaktiviteterna har fått en långsammare återhämtning, det är fortsatt trögt för framförallt mässor och events. Produktmedia däremot kan visa en tillväxt om nästan 8% och har påbörjat återhämtningen efter pandemin.
Nu ser vi fram emot en än större tillväxt för vår bransch under 2022.

Ta del av rapporterna från IRM och SBPR