Produktmedias effekt

The Power of Product Media, syftar till att visa på produktmediets effekt och hur denna har utvecklats över tid. En inledande kvantitativ del kompletteras med fördjupande intervjuer med relevanta personer hos mediebyråer.

Svaren till undersökningen mot allmänheten samlades in med hjälp av internetintervjuer inom ramen för en webbpanel, Iniziopanelen.
Målgruppen är den svenska allmänheten, mellan 18 och 79 år.
Totalt har 2 012 intervjuer samlats in i målgruppen. Svaren samlades in mellan 5 – 18 april, 2023.
Svaren till undersökningen mot mediebyråerna samlades in via digitala djupintervjuer.
Totalt genomfördes sju djup-intervjuer med relevanta personer hos sju olika mediebyråer.

SBPR våren2023

Läs hela rapporten

Är du medlem i SBPR kan du ta del av Demoskop och SBPRs rapport på vårt intranät.