SBPR16

The Power ofProduktmedia 2020

The Power of Produktmedia är en undersökning om vårt media, hur Svenska folket ser på våra produkter.
Gjord av Inizio och Sifo. Undersökningen är unik såtillvida att ingen före oss gjort en undersökning om vad
slutkundens kund (mottagaren av produkten) tycker och känner för våra produkter. Där vi kunnat göra en demografisk
indelning av de som svarat, ålder, kön, utbildning och inkomst.
Detta är beviset för hur starkt vårt media är. Lika bra som TV-reklam, men mycket mera kostnadseffektivt, bättre än
dagstidnings annonsering, stortavlor, internet etc.
Läs den, avvänd den i din marknadsföring av vårt media.