Tillsammans stärker vi branschen

Tillsammans stärker vi branschen

Är ni ett företag som vill ta ansvar för branschen?
Var med och synliggör marknadsföringskanalen produktmedia genom medlemskap i SBPR. Vi behöver bli fler!
Tillsammans lyfter vi fram ett av de bästa sätten att bygga varumärke och kännedom på.
Profilprodukter behåller man. Drygt sju av tio behåller en produkt de fått och många blir mer positivt inställda till företag och varumärken när de använder sig av profilprodukter.
Att produktmedia är en kanal som syns finns ingen tvekan om. 60% lägger märke till profilprodukter minst någon gång per vecka i sin vardag. I jämförelse med annan reklam placerar sig profilprodukter högt på frågan om inställningen till reklam.
Som medlem i SBPR kan du ta del av undersökningen ”The Power of produktmedia” och läsa mer om vad allmänheten tycker om just profilreklam.