SBPR - paraply organisationen
för profilproduktbranschen

SBPR – Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter är en intresseorganisation för promotionföretag – leverantörer och underleverantörer som ska verka för att stärka profil- och presentreklamens betydelse i marknadsföringen samt tillvarata beställarnas intressen.Profilprodukt branschen har samma kärnvärden som all annan marknadsföring.

SBPR13

Branschavtal

Genom SBPR får medlemmar tillgång till ett antal förmånliga avtal om frakter, juridisk rådgivning, resor och mycket mer. Dessa avtal utvecklas ständigt. Ett stort antal förmånliga erbjudanden ges dessutom internt från vårt grossistnät till våra återförsäljare.

Kontaktnät

Våra medlemmar erbjuds en mängd möjligheter till personlig utveckling inom skilda områden. Föredrag och vid våra uppskattade diskussioner under medlemsmötena dryftas utvecklingsfrågor av företrädare för olika delar av promotionbranschen och specialister i synnerhet.
Vårt Intranät ger dig en möjlighet till öppen kommunikation och information mellan medlemmar – återförsäljare och grossister.

Du kan tack vare SBPRs kontinuerliga branschbevakning hålla dig informerad om det senaste inom branschen ur internationellt såväl som ur svenskt perspektiv. Vi skickar också regelbundet ut ett digitalt nyhetsmail med senaste branschnytt. Dessutom får du inbjudningar til SBPRs aktiviteter.SBPR ska ge dig full insyn i Profilproduktbranschen!

SBPR14

Kontroll av sommarprylar

Kontroll av sommarprylar Sommarprylar som badsaker, strandmadrasser, badtofflor, kylväskor och trädgårdssaker har kontrollerats av Kemikalieinspektionen och för höga halter av farliga ämnen hittades i 16 procent av produkterna. Problemen var störst på marknadsplatser på nätet, men även större varukedjor hade produkter med brister. Kemikalieinspektionens har nyligen gett ut en rapport som beskriver tillsynsprojektet om säsongsbetonade…

Läs mer