SBPR - paraply organisationen
för profilproduktbranschen

SBPR – Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter är en intresseorganisation för promotionföretag – leverantörer och underleverantörer som ska verka för att stärka profil- och presentreklamens betydelse i marknadsföringen samt tillvarata beställarnas intressen.Profilprodukt branschen har samma kärnvärden som all annan marknadsföring.

SBPR13

Branschavtal

Genom SBPR får medlemmar tillgång till ett antal förmånliga avtal om frakter, juridisk rådgivning, resor och mycket mer. Dessa avtal utvecklas ständigt. Ett stort antal förmånliga erbjudanden ges dessutom internt från vårt grossistnät till våra återförsäljare.

Kontaktnät

Våra medlemmar erbjuds en mängd möjligheter till personlig utveckling inom skilda områden. Föredrag och vid våra uppskattade diskussioner under medlemsmötena dryftas utvecklingsfrågor av företrädare för olika delar av promotionbranschen och specialister i synnerhet.
Vårt Intranät ger dig en möjlighet till öppen kommunikation och information mellan medlemmar – återförsäljare och grossister.

Du kan tack vare SBPRs kontinuerliga branschbevakning hålla dig informerad om det senaste inom branschen ur internationellt såväl som ur svenskt perspektiv. Vi skickar också regelbundet ut ett digitalt nyhetsmail med senaste branschnytt. Dessutom får du inbjudningar til SBPRs aktiviteter.SBPR ska ge dig full insyn i Profilproduktbranschen!

SBPR14
Stolta över vår bransch

Snabb återhämtning för produkt-mediabranschen

Snabb återhämtning för produkt-mediabranschen Nu är senaste rapporten från IRM och SBPR här som talar om hur produktmedia står sig jämfört med andra reklaminvesteringar. Rapporten visar att produktmedia är på stark frammarsch igen.  IRM delar upp de totala reklaminvesteringarna i marknadsaktiviteter (där produktmedia ingår), medieinvesteringar (investeringar i till exempel TV-reklam digitala annonser och tidningsannonser) och…

Läs mer